Dette er et ektepar som har holdt sammen i alle år, og har fått beskjed om at det er knapphet på plassene, og at Edith ikke er syk nok. Det er rett og slett med vemmelse jeg reagerer når jeg får slike nyheter presentert. For er det slik at en skal sette inntaksreglene så strenge at man må være døden nær for å komme inn på sykehjem? Det kan faktisk synes som om iveren hos enkelte byråkrater over å få ned sykehjemskøene har gitt utslag i nettopp dette. Derfor må vi som driver med politikk, enten i kraft av et tillitsverv eller som bystyrerepresentant eller komitémedlem si et nei til å behandle de eldre på denne måten. Dette er ikke snakk om populisme eller å fiske etter stemmer, det er å vise en siste rest av anstendighet ovenfor eldre mennesker. Å la ektepar bo sammen på sykehjemmene kan ikke være noe problem, dessuten kunne den ene hjelpe til med stellet av den andre. Dette er ikke et velferdssamfunn om vi lar dette skje. At bydelsstyredirektøren i Fana sier at de fleste ektepar har forskjellig helsesituasjon, og at dette vil skje de fleste, viser hvor feil dette systemet er. Til Fana bydelsstyre vil jeg si; vær så snill å få dette vedtaket omgjort, og la det være siste gangen eldre ektepar blir splittet opp på denne måten. Bergen trenger ikke flere av disse skammelige vedtakene!

BJØRN-TORE OLSEN, STYREMEDLEM BERGEN FRP