Vi spør oss selv hva vi alminnelige mennesker kan gjøre for at England skal forstå at de er med på å ødelegge fremtiden for sine naboer, både helsemessig og økonomisk. Hva slags verden er det vi vil overgi til våre barn?

Vi synes alle norske regjeringer hittil har vært altfor slappe med å presse England i denne saken. Har man for eksempel tenkt på at man kunne bruke kanaler innen EU for å stoppe det hele? Frist EU med en ekstra fiskekvote et eller annet sted oppe i Norges fiskerisone, mot at EU bruker alle sine pressmidler mot England. Den ekstra fiskekvoten måtte være avhengig av at EU vinner frem med sine protester overfor England.

Hvis det virkelig er slik at det hele er et spørsmål om penger, skal vår nye regjeringen få en idé helt gratis: Gi England av våre oljepenger for å bygge renseanlegg i Sellafield og derved spare hele Nordsjøbassenget for radioaktive utslipp.

En slik løsning har mange fordeler: 1. Forgiftningen av våre farvann reduseres eller stopper opp, og vår egen fisk vil fortsatt bli spiselig og vi vil kunne også i fremtiden markedsføre den på verdensmarkedet som ren fisk. 2. Ikke inflasjonsdrivende for Norge 3. En sterk psykologisk effekt: Lille Norge gir økonomisk hjelp til den gamle verdensmakten England. En slags u-landshjelp. Skam for England.

FERNANDE OG BERNT HODNELAND, NATTLANDSFJELLET