• Vi må nå vurdere informasjonsstrategiene etter et halvt års erfaring med fritt sykehusvalg, sier rådgiver Øyvind Christensen i Sosial- og helsedepartementet til Bergens Tidende.

Han bekrefter at det første halvåret har avdekket for dårlig informasjon om ventetider fra sykehusene til helseregioner, primærleger og pasienter. Fremdeles er det i stor grad overlatt til primærlegen, eller i mange tilfeller pasienten, å skaffe nødvendig informasjon om ventetider ved ulike sykehus.— Jeg forstår frustrasjonen som de ved informasjonstelefonen i Leikanger kan oppleve. Vi vil vurdere nøye om vi skal satse på regionale sentra eller ett nasjonalt kontor. I så fall vil Leikanger være ett alternativ. Men dette avgjøres ikke før sommeren, sier Christensen.Han sier det vil være en naturlig oppgave for Helse- og sosialdirektoratet, som snart skal opprettes. Sosialistisk venstreparti (SV) har tatt til orde for å etablere en statlig formidlingssentral for sykehus.