1. september 1940 er en av de mørkeste dagene i Norges nyere historie.

Reichskommissar Josef Terboven, Hitlers utsending i vårt land under okkupasjonen, avsatte da kongen og regjeringen og oppløste alle politiske partier med unntak av Nasjonal Samling. Samme mann utnevnte 13 kommissariske statsråder som skulle ivareta regjeringens oppgaver.

Allerede samme kveld holdt disse 13 sitt første møte. En av dem var sjefen for Landbruksdepartementet, kommissarisk statsråd Thorstein John Ohnstad Fretheim, han som i ettertid er funnet «verdig» til det såkalte Fretheims minneløp.

De som den gangen lot seg overtale til å gå okkupasjonsmaktens ærend, og dermed alliere seg med et av de grusomste diktaturer som har eksistert i nyere tid, har diskvalifisert seg til enhver ærestittel. De var med på å vise forakt for Grunnloven og de demokratiske prinsipper den bygger på.

Noen mener i dag at vi må glemme det som skjedde for 60 år siden. Men å glemme den vanære som disse menn brakte over seg og sitt land, ville være å gå på akkord med sin samvittighet. Her er det ikke snakk om «hat», som enkelte mener, men om forakt for mennesker som kunne falle så dypt.

Vi får huske Per Sivles ord om ham som gikk fiendens ærend:

«For støtt der nordmenn lyt vera mednår Noregs merke skal hoggast ned.»

ARNE LYNGVI, BERGEN