Vi vet at enkelte kommuner fortsatt velger å bygge nye skoler uten at de er tilrettelagt for alle. Dette skal de etter byggforskriftene ikke kunne, men de finner stadig vekk gode argumenter, som at det gjelder første byggetrinn og det ikke er så lenge til neste byggetrinn. De fastsetter ikke dato for neste byggetrinn og innbyggerne venter, spesielt de som ikke kan delta i aktivitetene på skolen fordi den ikke er tilrettelagt.

Nå nærmer det seg valg igjen og politikerne er ute med sine valgløfter, men hvorfor skal jeg høre på dem? Det er slett ikke sikkert at det

stedet jeg eller andre funksjonshemmede skal avlegge stemme er tilrettelagt slik at jeg kommer inn. Ja da, vi kan avlegge forhåndsstemme, men skal vi måtte gjøre dette fordi samfunnet ikke har

akseptert at vi har samme rettigheter som alle andre? Hva med blinde som ikke kan lese det som står på stemmeseddelen? Hvem i stemmelokalet er informert om hvilke rettigheter den blinde har i forbindelse med stemmegiving, og sørger de for at disse regler blir etterlevd, slik at også blinde kan få ta del i «hemmelig valg»?

Nylig ble det fremlagt en plan for kollektivtrafikken i Bergensregionen, hvor nabokommunene også er omtalt, men hvor er planene for at også bevegelseshemmede kan få lov å reise kollektivt?

Norge er etter hvert blitt et U-land når det gjelder tiltak for funksjonshemmede. Vi ønsker oss ikke et samfunn hvor en del av oss til stadighet skal særbehandles fordi man i planleggingen ikke greier å tenke universelt. Vi ønsker oss et samfunn som er tilrettelagt for alle!