"Er en bestemt person mistenkt, skal etterforskningen søke å klarlegge både det som taler mot ham og det som taler til fordel for ham. Etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig og slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe". (Straffeprosessloven paragraf 226.)

— Det er ikke tvil om at loven er brutt i saken som gjelder Geir Sælevik, mener privatetterforsker Harald Olsen.