• Jeg synes det er beklagelig at den britiske jenten forlot hybelen på Fantoft uten å gi oss muligheten til å rydde opp i forholdene, sier boligdirektør Ivar Henriksen i Studentsamskipnaden.

Henriksen hevder Studentsamskipnaden (SiB) ville tilbudt studenten et annet rom dersom de var blitt underrettet om hennes misnøye før hun forlot Bergen.

— Jeg beklager hele affæren på vegne av oss og Universitetet i Bergen. Men det var ikke bare rommet som frustrerte henne, hun var frustrert over at det var barn og hunder her! påpeker Henriksen en smule oppgitt.

— Det er kjedelig og beklagelig hvis College University of London tar beslutningen om å bryte samarbeidet på grunnlag av dette. Det synes jeg det er noe tynt.

- Kontinuerlig oppussing

Ifølge boligdirektøren er hyblene på Fantoft under kontinuerlig oppussing. Hyblene den engelske kvinnen ble tilbudt var av de eldste.

Når Bergens Tidende blir vist rundt kan vi med egne øyne fastslå at hyblene på 12 kvadratmeter har sett sine beste dager, men madrassen ikke bemerkelsesverdig tynn.

— Jeg synes det er kjempefint her. Men så har jeg en liten leilighet, den er litt større enn de minste hyblene. Miljøet er dessuten bra her, smiler norskiranske Pegah Zomorodi (22) fra Oslo.

Religionsvitenskapstudenten bor på Fantoft andre semester på rad. Hun støtter ikke den britiske jentens knusende dom. Zomorodi er mer bekymret over sikkerheten i studentbyen.

— Jeg har hørt historier om skyting i gangene og en mann som lot som om han var massør, men vet ikke hva som er vandrehistorier.

— Hva gjør SiB for å trygge sikkerheten til unge kvinner på Fantoft?

— Vi gjør ikke mer for unge kvinner enn for andre, kanskje, men vi har husverter slik at det alltid er noen å henvende seg til hele døgnet. I tillegg har vi en krisetelefon. Mitt inntrykk er at folk er trygge.

Kan skaffe andre hybler

Brit Kalsnes, leder for kontoret for utenlandske studenter ved UiB, bekrefter at hun og SiB i august mottok et klagebrev fra University College of London angående bostandarden på Fantoft. Hun avviser imidlertid at Erasmus-samarbeidet med UiB er brutt.

— I brevet var det snakk om at de skulle bryte samarbeidet. Vi har kontaktet Fantoft og svart på brevet. Vi avventer nå svar på vårt brev. Ser at Studvest skriver at samarbeidet er brutt, men jeg har ikke fått bekreftelse, sier Kalsnes.

— Vi har ikke fått klager på standarden før, men flere utenlandske studenter ønsker å bo i mindre enheter slik at de lettere kan bli kjent med nordmenn. Får vi tid på oss kan vi prøve å skaffe andre hybler til de britiske studentene siden de er her for å studere norsk, sier Kalsnes.

TRIVES, MEN FØLER SEG UTRYGG: Norskiranske Pegah Zomorodi (22) er fornøyd med standarden på hybelen sin på Fantoft studentby, men føler seg tidvis utrygg når fremmede menn banker på døren. – Det kunne godt vært videoovervåking i gangene, sier hun.
FOTO: GIDSKE STARK