• Det er tunge krefter i sving når økonomi og markedsmekanismene slår inn for fullt. Da er det ikke lett å styre dette samfunnsmessig riktig. Men vi har god erfaring på Fjell etter hvert, sier teknisk sjef Atle Justad.

De siste 30 årene har Fjell hatt landets største befolkningsvekst.

— Jeg håper Bjorøy får bevare de landlige kvalitetene, men gjerne men noen boområder som er tette, med gode sosiale og kulturelle relasjoner, sier Justad.

De første årene etter tunnelen ble det ikke bygget stort. De siste årene har presset økt. 5-10 familier har søkt om å få omgjort hytter til helårsboliger. I tillegg har kommunen behandlet en del søknader om fortetting. Stort sett får folk ja på sine søknader, hvis de bygger i områder satt til for boliger.

Større felt vil kommunen regulere ved at utbygging blir trukket over flere år.

Det siste prosjektet nær tunnelen med 100 boligenheter, mener Justad er langt frem i tid. Men han karakteriserer prosjektet som spennende.

— Hvis det kan gjennomføres i en takt som gjør at kommunen kan følge med på infrastruktursiden, er jeg positiv, sier Justad. Det er særlig skolen og kloakknettet som bekymrer teknisk sjef.