• Det er ingen tvil om at en anmeldelse normalt skal registreres samme dag som den innkommer, sier Anne-Liv Jacobsen, en av de fremste eksperter i Norge når det gjelder Påtaleinstruksen, som politiet skal følge.

Hun sitter i det såkalte Strasak-rådet. I Påtaleinstruksen paragraf 7-1 står det:"Enhver anmeldelse skal snarest registreres i samsvar med gjeldende regler."— Uansett om en lensmann mener det er lite hold i en anmeldelse, skal den registreres. Så får den heller henlegges som intet straffbart forhold etterpå. Ved etterregistrering skal man benytte den opprinnelige datoen for anmeldelsen, påpeker Jacobsen overfor Bergens Tidende.Jacobsen sa ovenstående til Bergens Tidende i fjor høst, da hun var underdirektør i politiavdelingen i Justisdepartementet. Hun er i dag politiinspektør i Politidirektoratet.