Aktor, statsadvokat Randi Gabrielsen la i formiddag ned påstand om to år og tre måneders fengsel for den 36-årige hasjlangeren.

— Det må reageres strengt på narkokriminalitet, sa hun i prosedyren i Bergen byrett i dag. Tiltalte skal ha stått bak omfattende narkosalg i Bergen. Ifølge påtalemyndigheten skal tiltalte i løpet av en toårsperiode, fra 1998 til november 2000, ha solgt nærmere 4,1 kilo hasj.

Under en razzia 5. november i fjor, beslagla politiet kvitteringer på 400.000 kroner som viste en storstilt pengeflyt fra Bergen til Marokko. Påtalemyndigheten mener pengene stammer fra narkosalg. Tiltalte erkjente i retten å ha kjøpt et stort parti med hasj, for å selge dette videre i Bergen. 36-åringen har sittet 347 dager i varetekt. Denne type narkoforbrytelser har en øvre strafferamme på ti år, men rettspraksis viser at tiltalte kan risikere fengsel på mellom ett og to år.

Torsdag i forrige uke ble to personer dømt til to års fengsel i Gulating lagmannsrett for å ha vært i besittelse av fem kilo hasj.