• Vi synes det er trist at beboerne på Nordnes opplever mangel på kommunikasjon fra vår side, sier seksjonsleder Tor Høyland ved trafikkavdelingen i Statens vegvesen Hordaland.

Selv mener vegvesenet å ha vært oppmerksom på problemene i kjølvannet av den midlertidige trafikkøkningen.

— Nå er det dessverre slik at trafikken må legges om av og til. Det fører gjerne til en forverring i kortere perioder for at det totalt sett skal bli bedre. Vi må se de nåværende forholdene på Nordnes i lys av dette, sier seksjonsleder Tor Høyland.

Høyland fremholder at det er viktig å treffe riktige trafikkfaglige vurderinger, og ber om forståelse for at slike undersøkelser ofte tar noe tid å analysere.

— Hvis det er spesielle forhold som tilsier tiltak utover 30-kilometersonen som er innført, skal vi vurdere dette, sier han.

— Vegvesenet vil vurdere behovet for overganger på hele strekningen i samarbeid med beboerne og skolene. Vi imøteser derfor gjerne forslag til steder hvor dette kan være aktuelt.

— Vi ønsker selvfølgelig ikke på noen måte å bli oppfattet som vanskelige, og skal se til at beboerne får skikkelige svar i saken, sier seksjonsleder Tor Høyland.