Men problemet er ikke at offentlige ansatte nå endelig har begynt å nærme seg en anstendig lønn. Problemet er at regjeringen, med Høyre i spissen, ikke vil dekke disse kostnadene.

Når Høyre i Bergen i en slik situasjon begynner å risle med sablene og de gode forslag, bør man sette seg ned litt å lytte til hva de egentlig sier.

For en tid tilbake var Martin Smith-Sivertsen på TVHordaland og påsto at Bergen kommune var havnet i denne økono-miske situasjonen fordi kommunen ikke hadde vært villig til omstilling. Beklager å måtte si det Martin, du må ha sovet kraftig i timen de siste ti årene. Bergen kommune har ikke gjort annet enn å omstille seg de siste 10 til 12 årene. Det har til og med blitt prøvd ut høyrepolitikk i praksis uten at det har hjulpet.

Høyre har kun ett forslag til å bedre kommunens økonomi: konkurranseutsetting og privatisering av tjenestene. Dette ar-gumentet er blitt brukt i alle år. Det er ikke mye omstilling å finne i Høyres argumentasjonsrekke!

Men hvor reell er så denne løsningen, når målet er å spare penger? Selvfølgelig er det en økonomisk fordel å ha ansatte uten pensjonsordning og med dårlige lønns— og arbeidsforhold. Men vi skal huske på at private tjener mer enn offentlige ansatte.

Transaksjonskostnadene som vil oppstå i en anbudsprosess, med utarbeidelse av anbudspapirer, kontrollfunksjon, kontraktsoppfølging og ivaretakelse av de ansatte, har vist seg å bli ganske betydelige. Kanskje flere enn jeg burde investere i en kalkulator.

I Dagbladet 29. mai i år kunne vi lese en artikkel om Rælingen kommune der det var gjennomført høyrepolitikk til det ytterste.

Mesteparten av tjenestene er konkurranseutsatt og privatisert, vann og avløpsnett er solgt og drives privat, admi-nistrasjon er slanket drastisk. Mesteparten av kommunal skog og tomter er solgt, og det vurderes å selge skoler og rådhus, for å lease dem tilbake.

Høyreordfører i Rælingen, Margaritha Rambøl, har fortsatt tro på Høyre sin politikk, men påstår at kommunalminister Erna Solberg har glemt at høyrepolitikk koster penger. Hun inviterer statsråden til læretid i en kommune som er raka fant til tross for at den er styrt etter Høyres kokebok. Greit nok er vi bergensere litt utenom det vanlige, men Høyre må forklare hvordan resultatet av høyrepolitikk skal bli annerledes her enn andre steder.

Når høyre mener at konkurranse vil føre til bedre og billigere tjenester, mener de jo at de offentlig ansatte ikke duger. Og er det ikke de «på gulvet» det er noe galt med, så må det jo være lederne. Dersom det heller ikke er dem som har skylden, må det være måten Bergen kommune er organisert på. Altså rammebetingelsene de ansatte får for å yte tjenestene. Og dette er det bystyret, der Høyre er med, som bestemmer.

Det blir for useriøst å legge skylden på de ansatte. Alle ansatte i Bergen kommune arbeider hver dag for at tjenestene ut til befolkningen skal bli best mulig. At de nå endelig har begynt å få uttelling for dette via lønningen, skulle bare mangle. Vi skal også huske på at de er brukere av offentlige tjenester selv, og selvfølgelig opptatt av at kvaliteten er best mulig.

Av Roger Heimli, konserntillitsvalgt NKF-Bergen