På Fjøsanger ble ca. 15 hus revet i den anledning. Det som har skjedd senere er at trafikkstøyen har økt over miljølovene. På Fjøsanger hvor motorveien er senket i terrenget er det satt opp en støyskjerm mot en marina (ikke bolighus) som virker som en reflektor mot husene ovenfor veien. Teknisk avdeling i Bergen kommune har målt støyen til over miljøvernsgrenser.

Ved utvidelse av motorveien ligger traséen klar. Trafikkmessig blir tyngdepunktet presset mer mot Kronstad-området, men støyproblemene må også løses i Fjøsanger-området.

FREDRIK GRUNDTVIG, FJØSANGER