Hvis hun studerer regningen sin litt nøyere vil hun forstå hvorfor denne blir så stor selv om hun har slått av nesten alle elektriske apparater i huset. Da vil hun også forstå at BKK straffer de som sparer på strømmen og belønner de som sløser. I senere tid har BKK Fjordkraft endret faktureringsrutinene sine på følgende måte:

Vi betaler et fast kraftbeløp på kroner 288/år uavhengig av vårt forbruk. Ordinær kraftpris per kWh kommer i tillegg.

Videre betaler vi fast nettleiebeløp kroner 2050/år uavhengig av vårt forbruk (basert på et årsforbruk på opp til 25000kWh/år). Med andre ord har BKK sikret seg store beløp fra oss forbrukere samme hvor mye vi sparer.

Dette med nettleien svir mest, da de som bruker mest strøm betaler en rimeligere nettleie ved kvantumsrabatt. Nettleien skal presumptivt dekke slitasje og vedlikehold og normalt ville de som bruker minst strøm også slite minst på nettet. Dette burde da gitt rabatter, men i stedet blir vi straffet for dette, stikk i strid med hva som for øvrig er praksis i det frie markedet, og på denne måten er det de fattigste som får svi mest.

Er det på tide BKK Fjordkraft endrer på denne praksisen som grenser til mafiavirksomhet?

HENNING NILSEN, FYLLINGSDALEN