Jeg har frem til nå vært en stor beundrer av AUF'ere på grunn av deres dyktighet, mot, saklighet og engasjement. Derfor var sjokket stort da noen i AUF ødela årsmøtet med grov og uventet personsjikane mot lederen vår.

Noe av bakgrunnen for dette ligger trolig i den fortvilte økonomiske situasjonen som AUF selv har påført seg. Her har Hordaland Ap strukket seg langt for å berge AUF ut av det økonomiske uføret. I dette spørsmålet har styret i Hordaland Ap, hvor AUF også sitter, vært helt enig i hvordan saken skulle løses. Derfor er det ubegripelig og uakseptabelt at noen i AUF går til grov personhets mot lederen.

Det hele startet så bra med en glimrende tale fra Jens Stoltenberg. Årsmøtet hadde et solid grunnlag for å stake ut nye politiske mål. Derfor er det virkelig trist at det skulle være AUF som sørget for å snu oppmerksomheten bort fra politikken og må derfor ta ansvar for de påfølgende negative presseoppslagene. Dette var akkurat det vi ikke trengte.

Jeg kjenner ikke igjen de uhyrlige påstandene som ble satt frem overfor lederen i Hordaland Ap. Som medlem i styret har jeg hele veien oppfattet jeg henne som en svært inkluderende leder. Hun har et vesen som gjør at man føler seg trygg og en del av fellesskapet. Visst kan man være uenig i enkelte saker, men jeg har aldri registrert at det ikke har vært respekt og takhøyde for ulike synspunkt. Dersom noen har følt det annerledes, burde dette kommet frem i styremøtene. Jeg vil med dette takke Ranveig Frøiland for hennes lederstil og imøtekommenhet.

AUF bør beklage sine alvorlige anklager mot en enkeltperson. Nå må vi konsentrere oss om å stå samlet om en politikk som har alt å tjene på at AUF opptrer på en langt mer ryddig og ansvarlig måte enn det vi var vitne til på dette årsmøtet.

Av Astrid Selsvold,

tidligere styremedlem

i Hordaland Ap