I panelet satt inviterte fra forskjellige aktuelle miljøer, og alle — med ett unntak, var innstilt på å foreta seg noe med problemet. Unntaket var sjokkerende nok representantene fra politiet. Politiavdelingssjef Tone Midtun uttalte direkte at politiet ikke visste hva de skulle gjøre! Er det noen som burde vite, eller sørge for å vite, hva som burde gjøres, så er vel ingen nærmere til å være forpliktet til dette enn politiet?! Dette burde være politiets soleklare oppgave, og en del av de samfunnsmessige oppgavene politivesenet er pålagt. At politiets representanter trakk fram tiltak de ikke var enige i, offentlige sprøyterom, var mer egnet til å sette politiet på sidelinjen.

Venstre mener at vårt for tiden største samfunnsproblem, narkotikamisbruk, må løses med tiltak i helse- og sosialsektoren. Tiltak via rettsvesenet har spilt fallitt - bekreftet til de grader av politiet selv på nevnte møte, og ytterligere bekreftet at det ikke er noe å hente av kreative løsninger fra politiets side. Første tiltak må være å få etablert egne sprøyterom for å redusere antall overdoser. Det umiddelbart neste kan være å frigi narkotika under en viss kontroll, enten til rimelig salg på apoteker eller lignende steder – eventuelt også gratis til spesielt nødstedte. Et eventuelt overskudd av salget kan så pløyes tilbake i behandlingstiltak uten at dette må være en forutsetning for økt behandlingsinnsats.

Det vil alltid være mennesker som ikke forstår sitt eget beste eller av ymse årsaker vil seg selv ille. Å kriminalisere dette har lite for seg, og i narkotikasammenheng har dette bidratt til å etablere kriminelle profittmiljøer som er et langt større samfunnsproblem enn selve misbruket. Venstre vil her skifte fokus i narkotikapolitikken.

KNUT S. BJERKE,STYREMEDLEM BERGENHUS VENSTRE