I høyttaleranlegget ble det beklaget at vi ble berørt. Kjære sjømenn, dere skal ikke beklage. Det er «de tre regjeringspartiene» i Bondevik-regjeringen som skulle beklage. Det burde være unødvendig at sjøfolk må markere seg slik. Vi som satt der fikk tid til å tenke på hvordan kystsamfunnet langs norskekysten vil fungere over tid, om regjeringen får fortsette sitt strupetak på sjøfolkene.

Tenk på disse tre regjeringspartier, som verdsetter inngangspartiet i Oslos nye opera høyere enn hele maskineriet ved den norske kyst og handelsflåten på verdenshavene for øvrig. (Etter dagens kostnadsoverslag og forventede overskridelser er vel dette ikke langt fra sannheten). Men, her er det hovedsakelig snakk om prioritet og verdisyn for dem som har fremlagt statsbudsjettet.

Det kan da ikke være store offeret å ofre de få besøkende som ikke får gå på opera, mot alle de som blir berørt langs norskekysten og om handelsflåten flagges ut. Tror nok at våre sjøfolk er bedre ambassadører for det norske folk i utlandet en operaen i Oslo.

Vis ansvar, ikke svikt sjøfolkene igjen. Det å svikte sjøfolk er blitt en tradisjon som norske myndigheter har fulgt opp fra oppgjøret etter annen verdenskrig og frem til dagens nasjonalbudsjett fra Bondeviks regjering.

Fremskrittspartiet har programfestet refusjonsordningen for sjøfolk. Fremskrittspartiet skal ikke forhandle bort maskineriet langs norskekysten. Har de problemer med inndekning i budsjettet, se på operaen igjen. Det er ingen skam å snu, som fjellvettreglene sier. Bruk vett der inne i Oslo. Tenk på hvor dere kommer fra. Husk på hvilke land dere bor i. Hver sjømann er også en arbeidsplass. Det er norske sjøfolk det er snakk om.

ARILD LYNGHOLM,

ØLEN FRP