Sjøboden på Måseskjæret fremstår i dag som et trist syn ved at prosjektet ikke er fullført. Ingen, verken beboere, nabolag, byen eller Maaseskjæret AS er tjent med dette.

På bakgrunn av endrede rammebetingelser i utbyggingen av Måseskjæret og i forhold til sjøboden, hvilket skal være kjent over lengre tid i mediene, finner vi det ikke rettferdig at all skyld for den uferdige boden legges på oss.

Når vi har brukt ca. kr 10 millioner av egne midler for å berge sjøboden fra kollaps, så må dette vise at vi seriøst har tatt ansvar i forhold til forutsetninger som lå til grunn for å tillate utbygging på Måseskjæret.

Vi har berget sjøboden til tross for betydelige byggeproblemer der politikerne innførte byggestopp og bortfall av byggetillatelser i 1998.

Var dette forutsetningene? Begrensningene medførte i alle fall betydelige problemer for oss, og det var nødvendig å tilføre prosjektet betydelige ressurser for i hele tatt å kunne fullføre. Det økonomiske tapet er på flere millioner kroner.

Parkeringen på landsiden for sjøboden ble omregulert til torg m.m bare ca. to år etter vår godkjente reguleringsplan! All parkering for næringsvirksomhet i boden ble utradert! Når leietakere forventer parkering eller nærmest forutsetter det, blir det vanskelig eller nærmest umulig å etablere en nødvendig inntektsside.

Når vi i tillegg møtte motbør i vårt arbeid med å etablere tilfredsstillende lysforhold for de planlagte (og godkjente) aktiviteter i sjøboden for de potensielle leietakerne vi hadde, så falt disse vekk. Når vi fra antikvarisk hold grunnløst ble beskyld for ulovlige arbeider på bygget når vi var i ferd med å foreta utbedringer av råteskader og nødvendig sikring, da ble det videre arbeid med Tørrfiskkatedralen nedlagt. Dette skjedde før påske i fjor.

Siden da har vi hatt en konstruktiv dialog med Fylkeskonservator som både ser problemene og som ønsker å medvirke til dette en forsvarlig løsning. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at sjøboden ikke var fredet når eiendommen ble overtatt, men at den nå er under fredning. Vi har avgitt merknader til dette.

På bakgrunn av ovennevnte har vi ikke tilfredsstillende grunnlag for å ferdigstille sjøboden. I hovedsak berører dette inntektssiden, og uten inntekter er det ikke realistisk å finansiere boden med alle de millioner av kroner som er nødvendige.

Dette har vi aldri hatt problemer med å skjønne. Derfor har vi fokus på alternativ bruk for å finne en løsning som kan ferdigstille Tørrfiskkatedralen. Dette tror vi de aller fleste er enige i.

Av Arvid Knudsen, Maaseskjæret AS