En slik storsjekk har aldri tidligere vært gjennomført i grunnskolen, sier distriktssjef Eli Bjørklid til BT.

For øyeblikket sitter en arbeidsgruppe og forbereder storinnrykket. Over 500 skoler skal inspiseres. Fokus vil særlig være på inneklima, forteller Bjørklid.

Kan stenge skoler

— Sist uke påla dere Askøy kommune å stenge Erdal skole på grunn av helsefarlige fuktskader. Betyr storsjekken at flere kommuner kan risikere å få stengt skolene sine?

— Å stenge virksomheten er det sterkeste virkemiddelet vi har. Det tyr vi bare til i de mest graverende tilfellene. Vi kan nøye oss med å kreve nytt belegg på gulvene eller nye rutiner for rengjøringspersonellet, sier Bjørklid.

Formelt sett er ikke skolebarn beskyttet av arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet begrunner storinnrykket med at skolene er store arbeidsplasser.

— Bedrer vi arbeidsmiljøet for lærerne, blir en sideeffekt at elevene også får det bedre, påpeker Eli Bjørklid.

Alt annet må vente

Samtlige av Arbeidstilsynets inspektører skal delta i skolesjekken. Andre inspeksjoner må vente. Ved siden av skolene, vil Arbeidstilsynet neste år bare ha mulighet til å ta seg av arbeidsulykker og henvendelser fra publikum om akutte saker, sier Bjørklid.

— Erdal skole ble stengt etter at foreldrene slo alarm. Kan andre foreldre som bekymrer seg for inneklima på sin skole ta kontakt og komme først i køen?

— Hvis det er akutt, tar vi det straks, slik vi gjorde på Erdal. Ellers må de finne seg i å vente. Men i løpet av neste år skal vi rekke rundt til samtlige, lover Eli Bjørklid.