Selv om tåkedottene kom og gikk onsdag, ble det observert ein del dyr på vidda. Det trekker mellom anna ein flokk på omlag 300 dyr østover på sørsida av Langesjøen i Buskerud. Det meldes og om ein del dyreflokkar i grenseområda mellom Buskerud og Tinn.

Dyreflokkane har dei siste dagane ikkje forflytta seg så mykje grunna det dårlege været, og ein del av jegerane har nok halde seg innadør. Dermed har og flokkane fått litt ro på seg.

Ein del flokkar har ikkje vært observert på eit par, tre dagar, og torsdag vil folk frå NINA opp i fly for å peile inn dei radiomerka simlene. Om ikkje det vert flyvær, vil dei peile til fots. Dette for å få ein bedre oversikt hvor mesteparten av dyra befinner seg.

Meir detaljera meldingar får ein på telefon 820 20 001.