Av Roy Juvik,

sekretær Arna Arbeidarpartilag

Bakgrunnen var selvfølgelig at disse fagpersonene ikke var enige med Carl Ivar i hans syn på økonomi. Fremskrittspartiets (Frp) økonomiske politikk vil føre til en renteoppgang på én prosent fastslår ekspertene, og sender dermed en brannfakkel inn i de tusen hjem som sliter med store boliglån. Denne ene prosenten gjelder for så vidt bare de forandringene i statsbudsjettet som Frp vil gjennomføre. En videreføring av den økonomiske politikken til Frp vil muligens føre til enda høyere rente, om vi skal tro ekspertene. Reinspikka tull hevder Hagen, og sier han er lei av å høre på økonomer som ikke har greie på hva de snakker om. Slike påstander er interessante. Er det slik at sjeføkonomene ikke vet hva de snakker om? Har Carl Ivar rett? Det er faktisk en grunn for at disse sjeføkonomene er akkurat sjeføkonomer. Gjennom utdanning, resultater og en dyp økonomisk innsikt gir det disse, etter min mening, en enormt mye større troverdighet i økonomiske spørsmål enn hva tilfellet er for Hagen. Hagen hevder videre at han vet om mange økonomer som er enige med ham, men at disse ikke ønsker å stå frem. Hva er dette for noe vås? Det er viktig for Hagen og hans kumpaner at de beveger seg i virkelighetens verden, og i den verden må vi forholde oss til realiteter. Realitetene i denne saken er at ekspertene fastslår en renteøkning for deg og meg, hvis Frp får gjennomslag i statsbudsjettet. Det må vi alle forholde oss til. Når Carl I. viser til såkalte eksperter som ikke ønsker å stå frem, faller dette naturligvis på sin egen manglende troverdighet. Det kan da ikke være mulig at det er mange økonomer som mener det samme som Carl I. Hagen, men at ingen av disse ønsker å stå frem?!

Hvis vi i fremtiden skulle overlate til amatørene å foreta viktige avgjørelser, så er vi på ville veier. Da kan vi jo bare hevde til overlegen som gir oss diagnosen, at vi ikke er syke. At vi egentlig bare er forkjølet, mens realiteten er at vi trenger en spesifikk medisin for å overleve. Eller hvis rørleggeren sier til deg at du har en lekkasje på badet som må utbedres med en gang for å unngå store skader, så kan du bruke din suverene rett som hobbyrørlegger til å overprøve ham og si at han ikke vet hva han snakker om. Slik kunne jeg fortsette i det uendelige, men jeg tror jeg har brakt poenget frem.

Så Carl Ivar Hagen, la rørleggerne ta seg av badene, la legene ta seg av helsen vår, og la økonomene fortelle oss de økonomiske realitetene. Der er det faktisk de som er eksperter, og de som besitter ekspertisen, så får vi andre være amatører der, og heller være eksperter på våre egne fagfelt.