Herman Friele er sjarmfull — men hva med innholdet i det budskap Friele gir til byens innbyggere? For oss som står for en helt annen linje enn Høyres nye førstekandidat, er det uklart hva mannen vil utenom å sende ut litt diffuse og lettbeinte signaler. Når har Herman Friele tenkt å gå i dybden på byens problemstillinger og komme med noe mer håndfast om løsninger enn det en har sett fram til nå?

Hvorfor denne reaksjonen? Jo, fordi Herman Friele ble lansert med brask og bram som byens «reddende engel» - en skulle således ha grunn til å vente noe håndfast og konstruktivt. Men hva skjer? Det første Friele sier er at han ikke har peiling på politikk. Etter en tid med taushet sier Friele: «At han vil ikke svare på noe før Høyre har vedtatt sitt program». Greit nok det - og da skulle en jo og en kunne forvente at det ble fart i sakene. Men den gang ei - Det som har kommet fra Herman Friele til nå har nok vært svært så lettvint. I debatten med Ellen Horn på TV 2s sommerprogram ble dette så tydelig. Skal vi løse bysamfunnets problemsstillinger går det ikke med «kosepreik» - Det går heller ikke an, som Herman Friele gjør, å legge all skylden for den økonomiske situasjonen i byen kun på byrådspartiene. Høyre har og et stort ansvar. Ikke minst gjelder det rammevilkårene fra statlig hold, men også den populistiske måten Høyre i denne fireårsperioden har forholdt seg til byens

budsjetter. Det har ikke vært en linje i det Høyre har lagt opp til på sentralt plan og det som Høyre lokalt i Bergen har forfektet. Og hva med Høyres deltakelse i den såkalte Regnbuealliansen? Er ikke det blitt en kostbar fornøyelse?

Sjarmen er det ikke noe å si på - den står til karakteren 17,5. men innholdet i Herman Friele uttalelser står nok til en langt lavere karakterverdi.

ARNE JAKOBSEN (A)

FYLLINGSDALEN