• Vi lar elevene få ta visse sjanser. Det er en nødvendig del av kjøreopplæringen vi driver med. Det sier kjørelærer Rune Bertheussen i Runes Trafikkskole til Bergens Tidende.

Tirsdag i forrige uke gjennomførte to skolebiler en forbikjøring i Songstadtunnelen på ulykkesbelastede E 16 mellom Bergen og Voss. IT-konsulent Arvid Eide, som var på vei fra Åsane til jobben i Dale, var vitne til forbikjøringen med de to skolebilene. Han opplevd episoden som svært farlig, også for medtrafikanter. Han forteller:

— Skolebil A startet en forbikjøring av skolebil B inne i tunnelen. Samtidig kom en møtende bil. Det var absolutt ingen tegn til at bil A ville oppgi sitt forsett, og greide med nød og neppe å komme forbi skolebil B. Det så faktisk ut som møtende bil måtte foreta oppbremsing; jeg tror ikke sjåføren i den bilen var særlig høy i hatten etterpå, sier Eide.

— Det tragiske er at dette har jeg opplevd, i løpet av noen års daglig kjøring på E 16, mange ganger sier han.

Det var sjåførlærer Rune Bertheussen som satt med eleven i skolebil B under denne episoden, som Eide var vitne til:

— Denne forbikjøringen tok vi opp med begge elevene, som klart ga uttrykk for at de her hadde tatt en sjanse de ikke burde ha tatt. Men jeg vil presisere at både jeg og sjåførlæreren i den andre bilen hadde full kontroll. Ellers hadde vi selvsagt avbrutt forbikjøringen, sier Bertheussen.

— Hvorfor lot du og din kollega i den andre skolebilen elevene få fullføre når en møtende bil kom imot, og nærmet seg?

— Vårt klasserom er svært stort. Det er på veiene vi underviser. Elevene må få lære ved også å prøve og feile i dette klasserommet. Vi kan ikke stoppe dem i opplæringsprosessen, hindre dem i å oppleve situasjoner som kan bli farlige.

Problemet er at hvis vi stopper elevene for tidlig i forbikjøringsakten så får de ikke riktig oppfatning av faremomentene de senere i livet møter på veiene, sier Bertheussen.

Både i Biltilsynet og Statens vegvesen understrekes det overfor Bergens Tidende at skolebiler sjelden er involvert i trafikkulykker.

MED HJERTET I HALSEN: Kalkulerte risikoer er en del av kjørelærerbransjen.
TEGNING: LEIF RAA