Inspektørene trakk seg ut før amerikansk-britiske luftangrep ...».

Det er for det første feil å hevde at inspektørene utelukkende ble motarbeidet av det irakiske regimet. I følge en av det tidligere lederne for UNSCOM, Scott Ritter, slapp de til på 90-95% av Iraks våpenarsenaler (Newsday 30.07.02). Alt annet enn 100% tilgang er selvsagt ikke godt nok for å skape tillit og trygghet, men de 90-95% med åpenhet kan være verd å nevne for å nyansere bildet av det irakiske regimet.

For det andre er det svært lite balansert av BT og Heine å ikke nevne inspektørene i UNSCOMs manglende evne til å opptre som nøytrale observatører for det internasjonale samfunn. Det er nå bekreftet fra flere uavhengige kilder at våpeninspektørene ble satt under stort press fra amerikanske myndigheter for at skulle fungere som spioner for det amerikanske militæret. Dette er blant annet nylig bekreftet av to tidligere ledere for UNSCOM, Rolf Ekeus og Scott Ritter.

Det faktum at amerikanske myndigheter på denne måten brøt internasjonale spilleregler er av sentral betydning for å forstå Hussein-regimets nåværende motvilje mot å slippe inn våpeninspektører. Og slike faktum bør være relevante når

Heine og andre journalister beskriver »spillet» om de nye våpeninspektørene (UNMOVIC). Det kan i forbifarten nevnes at det i 1998 var amerikanske myndigheter (og ikke FN) som kommanderte UNSCOM-inspektørene ut av Irak. Kan det være en indikasjon på hvor kommandolinjene gikk?

Det er liten tvil om at starten på og den mest intense delen av Golfkrigen i 1991 var en katastrofe for «den frie presse». Løgnaktige propagandameldinger ble sendt ut som sannheter, og man lot gjerne Pentagon føre penselen i malingen av fiendebilder. Det grelleste eksempelet på dette var kanskje da en datter av den kuwaitiske ambassadøren i USA (som ikke hadde vært i Kuwait på mange år) på oppdrag fra et PR-byrå, fortalte en historie til den amerikanske kongressen om at hun var en sykepleier som hadde sett irakiske soldater kaste barn ut av kuvøsene på sykehuset i Kuwait City.

Den løgnaktige historien gikk ut i all verdens medier kort tid før bombingen av Irak ble satt i gang. Jeg mener overhodet ikke at BT og Thomas Heine er på dette nivået i den omtalte artikkelen lørdag 3. august. Men jeg synes det er viktig å advare mot bruk av sjablonaktige fiendebilder for å beskrive en så komplisert og konfliktfylt situasjon som den i Irak. Denne advarselen måtte komme nå, for når bombeflyene inntar sine vante formasjoner pleier slike advarsler å være nytteløse.

Av Espen Edvardsen red.medl. Ikkevold