Av Hordalands 16 representanter vil fire komme fra Ap, fire fra Høyre og to fra Frp. Disse ti representantene vil praktisk talt uten unntak svelge alle nye lover som kommer fra EU gjennom EØS og arbeide for å legge Norge under EU på alle andre områder. En ny folkeavstemning blir forberedt i det stille og den kan komme allerede i kommende stortingsperiode. For i hodene til EU-tilhengerne har vi aldri stemt nei til medlemskap i unionen, uansett hva som sto på stemmeseddelen; vi har bare utsatt medlemskapet to ganger. Det gjelder bare å finne det rette tidspunktet, slå til og så er vi kanskje inne. Da kommer vi aldri ut, noe erfaringene fra Sverige viser klart. Og det er ikke meningen heller. Billetten til Brussel gjelder bare en vei. Det er ved stortingsvalgene det blir avgjort om Norge skal være en selvstendig stat. Bare EU-motstanderne respekterer folkeavstemningen fra 1994. Godt valg! T ORE FLO, BERGEN NEI TIL EU