Det har lenge vært krefter i gang for å begrense adgangen til at norske sjøfolk skulle få jobb om bord i norske skip. Her er et nytt (dumt) forslag kommet, og som vanlig er det alltid noen som er mottakelig til slike tøvete forslag.

Nå er det bestemt at sjøfolk som er noen kilo for tung ikke har noe til sjøs å gjøre, for da er man blitt en sikkerhetsrisiko dersom det skjer en ulykke.

Sjøfartsdirektoratet mener at kravene må skjerpes for å ivareta sikkerheten til sjøs.

Dette skal ikke bare gjelde nye sjøfolk som begynner i dag, men det skal også gjelde sjøfolk som har reist til sjøs i 20, 30 og 40 år, for fra 1. januar i år er de som er noen kilo for tunge, plutselig blitt en sikkerhetsrisiko. Forstå det den som kan.

Norge som har vært verdens største sjøfartsnasjon, og som har hatt verdens beste sjøfolk gjennom tiden, er plutselig med et pennestrøk av byråkratene blitt til en stor sikkerhetsrisiko og ubrukelig til sjøs.

Dette er et slag i ansiktet på alle de fine sjøfolkene som har ofret hele sitt liv, pga. at de var stolt av sitt yrke. Dette er takken de får, for at de stod på døgn på tamp i storm og stille i et langt sjømannsliv.

Min erfaring fra handelsflåten er, at det var helt utenkelig å tenke tanken på at de som var noen kilo for mye skulle være en sikkerhetsrisiko. Det kan ikke bevises at sjøfolk som er noen kilo for tung er noen større risiko enn de som har den perfekte vekt.

Her må vi bare håpe at fornuften må seire, for ellers blir det for dumt.

Åge M. Oen, sjøkaptein