Dette er femte gang styreleder Jan-Henrik Døhlen i Nordisk Språkteknologi på Voss setter en frist for når selskapet trenger penger. Men denne gang er det all grunn til å tro han mener alvor.

Fredag er siste dagen i oktober, og hvis selskapet ikke begjæres konkurs da må styret vente til november med å gjøre dette. Heller ikke klokkeslettet kan forskyves mye. Klokken 14 stenger Voss tingrett, som skal behandle en eventuell konkursbegjæring.

Etter det bt.no erfarer mener styreleder Døhlen at kreditor Voss Eigedom og storaksjonærene Bolar Gruppen og Telenor Venture er nær en løsning som kan sikre NST videre drift.

bt.no har torsdag ikke kommet i kontakt med Døhlen.