For verken Arnardo, Merano eller Agora nøyer seg med å tilby underholdning av klovner, gjøg-lere og trapeskunstnere; nei da, de eksotiske, ulykkelige fangene er med. Kun for å tilfredsstille menneskers behov for fornøyelse, blir sirkusdyrene berøvet et naturlig liv i frihet, og utsatt for smertefull opplæring i å utføre fornedrende øvelser. Uforståelig nok finner mange mennesker det morsomt og underholdende å se at stolte dyr blir nedverdiget i sirkusmanesjen. Enda mer uforståelig er det at myndighetene tillater denne dyremishandlingen, på tross av at det finnes hjemmel i norsk dyrevernlov for å forby bruk av dyr i sirkus. Støtt ikke opp om den dyremishandlingen sirkusene representerer. La sirkusteltene stå tomme i Bergen i år — for elefantenes, sjøløvenes og de andre sirkusfangene sin skyld.GRO-ANETTE VIRKESDAL,NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER