At barn skal tvinges til å måtte lære seg to forskjellige skriftmåter som er omtrent helt like, er unødvendig, tøvete og idiotisk.

Når man ser på statistikk fra PISA, et internasjonalt prosjekt i regi av OECD, kommer det frem at hvert 5. barn som går ut av grunnskolen ikke kan lese og skrive skikkelig.

Da er det tullete å måtte lære seg to nesten like skrivemåter, istedenfor å fokusere på den opprinnelige skriftmåten til hvert enkelt individ.

Nynorskforkjempere stiller seg veldig kritisk til valgfri sidemålsundervisning fordi de er redd for at den nynorske kulturarven vil falle bort. Dette er jo selvfølgelig ikke en realistisk problemstilling.

Det er snakk om valgfri sidemålsundervisning, ikke kutt i nynorskundervisningen for dem som velger, eller de som har lyst til å bli undervist i sitt opprinnelige skriftemål. Når man ser på fakta er vel konklusjonen enkel: sidemålsundervisning er unødvendig!!

JOAKIM HAALAND,

KL. 10E, ROTHAUGEN SKOLE