Arbeiderpartiet har dermed forstått og tatt konsekvensene av pelsdyrenes lidelser på farmene og det faktum at de norske domstoler har erklært pelsdyrhold for uetisk, men ikke ulovlig av hensyn til næringens økonomiske interesser.

Det er viktig at så mange som mulig reagerer på dette uakseptable paradokset og sier klart ifra at pelsdyrhold ikke kan aksepteres.

Det er dyremishandling på det groveste å sperre ville streifdyr som mink og rev inne i nakne, små nettingbur på 1m² i opp til 10-12 år. De får ikke mosjon eller normal sosial atferd med sine artsfrender. De blir drept for pelsens skyld — med elektriske støt, ihjelgassing eller nakkeknekking.

Pels er ikke miljøvennlig, idet pelsfarmene bidrar som annen industriell husdyrproduksjon med forurensing. Denne forurensede industrien blir statsstøttet med ca 60 millioner kroner årlig!

Pels er ikke nødvendig i Norge. Det finnes utallige plagg som er varmere og mer praktisk enn pelskåper.

Det er heller ikke greit å gå i pels fra viltfangede dyr. Feller som åtesakser og fallemmer er tillatt i Norge. De er ment å treffe hodet og drepe momentant. Ofte treffer de «feil» kroppsdel eller et dyr av feil størrelse, noe som medfører smerte og en langsom og pinefull død for dyret.

I Norge importerer vi pels og skinnvarer for 6 millioner kroner i året. Hovedvekten av dyrene drepes i Asia og særlig Kina ved henging eller ved at vann tvinges ned i halsen på dem til de drukner. Deretter skjæres et snitt i kattens/hundens mage, pelsen blir åpnet og skinnet dras over dyrets hode. I flere tilfeller lever dyret fortsatt når det blir flådd. Pelskragen du går med kan komme for eksempel fra en hund som ble kokt levende.

Vær med på å stoppe denne torturen av dyr. Stem på det parti som sier klart fra at pelsdyrhold vil vi ikke ha. Si nei til å kjøpe pelsprodukter uansett. Pels er naturlig for dyr - for oss mennesker er det unødvendig luksus.

Bodil Eikeset,Oslo