Bergen RV utfordrer den norske regjeringen til å ta klart avstand fra USAs krigshissende linje overfor Irak. Regjeringen må uavhengig av eventuelle vedtak i FN ikke stille norske soldater til rådighet i et angrep på Irak.

Bush-administrasjonen hevder de vil føre en krig mot Saddams diktatur og for folk i Irak. Dette er bare hul retorikk for å sikre seg Iraks olje og geostrategiske posisjoner. USAs varemerke er å ikke bry seg om menneskerettigheter og folks velferd i andre land, unntatt som påskudd når de vil gå til krig mot noen!

Oljenasjonen Norge, med enorme internasjonale aksjeinvesteringer gjennom Petroleumsfondet, har bundet seg stadig tettere sammen med amerikansk og britisk finanskapital. Det er ingen tilfeldighet at Norges regjering følger Bush og Blair i tykt og tynt.

USAs politikk er å sikre seg kontroll over det euroasiatiske kontinent, krigen mot Irak blir derfor ikke den siste, men en av de første i USAs krigsplaner. Den amerikanske eliten bygger ikke opp det mektigste krigsapparat i verdenshistorien for å ta Irak. Den trusselen som USA er bekymret over, er en allianse mellom Russland, Kina og India, og Irak-krigen er et ledd i forberedelsen til en ny verdenskrig.

Kampen mot krigen i Irak er derfor en kamp mot en ny verdenskrig. Innsats for fred er derfor i dag den viktigste kampen for folks fremtid i hele verden.

JON AKSEL TUTTUREN JACOBSEN, LEDER I BERGEN RV TORSTEIN DAHLE, LEDER FOR RVS BYSTYREGRUPPE I BERGEN