Av Jan Kenneth Stavenes,

leder i Bergen Unge Venstre

I Bergens Tidende 26 januar kunne vi lese om slaget i Stalingrad, som tok slutt for seksti år siden. Alle som mener krig er et aktuelt virkemiddel for å nå politiske mål bør lese den artikkelen og særlig det siste avsnittet. Der får vi vite at det var 2 millioner innbyggere i Stalingrad før kampene begynte. Etter slaget var det 10.000 mennesker igjen, 994 av dem var barn, og av disse var det 9 som fant igjen sine foreldre. Krig er alltid ødeleggende og må aldri være annet enn en siste utvei. Krig skaper ikke fred, men avler nød, fortvilelse og hat.

Derfor må alle gode krefter forenes for å hindre en ny krig mot Irak.

Konflikter skal løses med fredelige midler, militær makt kan etter folkeretten bare brukes for å forsvare seg mot angrep. Bruk av militærmakt utover dette kan kun skje i regi av FN. Det finnes lite eller intet grunnlag i folkeretten for den krigen USA nå ivrer for mot Irak. Det finnes ingen beviser for at Irak var involvert i terroraksjonen mot USA 11. september 2001, og det finnes ingen beviser for at Irak planlegger å angripe sine naboland eller andre stater.

Noe av det mest skremmende i den situasjonen vi nå har er det voldsomme hastverket med å gå til krig. På nittitallet hadde våpeninspektørene flere år på seg til å avdekke Iraks våpenprogrammer. Nå skal hele jobben gjøres på noen få måneder, med mindre det da er ugjendrivelig bevist at Irak ikke har masseødeleggelsesvåpen kommer krigen nærmest automatisk. Det er svært negativt at Saddam Hussein og hans regime ikke samarbeider med våpeninspektørene. Det burde likevel være mulig å gi inspektørene mye bedre tid og presse Saddam med ikke-voldelige midler framfor å true med krig. Dessuten er det slik at USA virker å ha bestemt seg for å gå til krig mot Irak uansett, fordi de vil ha fjernet det sittende regimet. Å true med krig, nærmest uansett, er ingen god måte å få noen til å ruste ned.

Det er liten grunn til å tro noe annet enn at hvis USA får ture fram som de vil så vil det ende med en krig. Nettopp derfor er det viktig at folk flest engasjerer seg mot krigen. Regjeringen både i Norge og andre USA-allierte land må få klar beskjed om at folk ønsker fred, ikke krig.

Den 15. februar er den felles europeiske markeringsdagen mot krig i Irak. I Bergen, som i andre byer i hele Europa, vil det bli holdt demonstrasjoner denne dagen. Det er mulig å være med å stoppe krigen, men da må samtlige vestlige regjeringer få klar beskjed om at det ikke finnes noen støtte for en krig. Derfor må alle gjøre sin del og møte opp for å si ja til fred.