Miljøvernminister Børge Brende har nettopp fra sin englandsferd i møte med kolleger der, slått storalarm! D

et radioaktive avfallet — technesium 99 - er så farlig at engelskmennene ikke tør lagre det på land. Derfor slipper de det urenset i havet og blant annet forurenser havets liv langs norskekysten.

Børge Brende: Legg til side etiketten og husk hvordan din forgjenger Thorbjørn Berntsen trampet i salaten! Støtt de av oss som offentlig har oppfordret Ola nordmann om å sende et postkort til Den engelske ambassaden i Oslo.

Eksempelvis 500.000 postkort med et vakkert norsk motiv og protesten Shut Sellafield vil fylle godt opp i postkassen. Håper regjeringsmedlemmene og Stortinget gjør likedan.

Steng styggedommen!