At man i Frp ønsker å fremstå som politiske ofre for å vinne sympati, har gjort dem mer eller mindre uantastelig, fordi mange ikke ser, eller ønsker å se de mange logiske brister, halvsannheter eller enkle retoriske knep man benytter seg av.

Da Terje Søviknes og Siv Jensen møtte i Redaksjon 21 i januar, var det for å dementere rykter disse to var blitt utsatt for i forkant av nominasjonen. Sett fra utsiden var disse ryktene like uhyrlige som uforståelige. Det er uvanlig at man kommenterer rykter i det hele tatt, nettopp fordi de i seg selv lar seg gjennomskue som verdiløse. Men nettopp ved å kategorisk tilbakevise ryktene, skulle man tro at vinden stilnet.

«Jeg har fått høre at jeg er homofil, pedofil og har et elskovsrede i Oslo.» Søviknes' dementier blir i lys av hans egen innrømmelse av å ha hatt sex med et da 16-årig medlem av partiet, en noe tvilsom omgang med fakta. Det er ikke en direkte løgn, men ved å tilbakevise rykteflommen avviser han samtidig grunnlaget for at ryktene har oppstått. Et ikke ukjent retorisk knep er nettopp å avvise en sterkere versjon, eller et spesialtilfelle i en generell sammenheng. Ikke løgn med andre ord, men en åpenbar halvsannhet.

Generalsekretær Geir Mo kom med kraftig kritikk mot Hordaland Frp, ved Helming, for en rekke andre påstander/rykter om overgrep. «Disse øvrige sakene er totalt ukjente – både for ledelsen og FpU.» Jeg er ganske sikker på at han i ettertid kunne tenke seg å ha ordlagt seg annerledes. For det er jo nå klart at saken til Søviknes var kjent for partiledelsen allerede i oktober.

Og ikke bare det – Frps sentralledelse og Frp i Hordaland har vært gjennom mye for hans skyld.

Jeg tar ikke stilling til det moralske aspektet i selve saken her. Men Søviknes selv sier han har god samvittighet, og at han ikke har gjort noe strafferettslig påtalelig. Det kan godt være det, men i denne saken har partiledelsen avslørt mye av sine arbeidsformer.

Til normalt å være et moralsk indignert lov-og-orden-parti, har de vært overraskende tolerante med tanke på Søviknes-saken.

«Det er ikke opp til partiledelsen å dømme i slike alvorlige saker.» Det har de rett i.

Rettsvesenet skal dømme lovbrytere – men det er du som velger, som stemmer på Frp.

Av Christian A. Rektorli, Bergen