RUNE VALDERHAUGrune.valderhaug@bt.no Det er i arbeidskirken på Sandane det skjer denne påsken. Menigheten har satt seg fore å holde verdens lengste gudstjeneste. Etter nesten to døgn med sammenhengende bibellesning er man godt i rute med det helt spesielle rekordforsøket, som skal gi Gloppen prestegjeld i Nordfjord en velvfortjent plass i Guinness rekordbok.Det var sokneprest Olaf Sigurd Gundersen, som unnfanget ideen om å holde verdens lengste gudstjeneste denne påsken. 200 unge og eldre har meldt seg til å lese hele Bibelen uten stopp. Hver deltaker leser i en halv time.Om lag 125 mennesker var på plass i den nye arbeidskirken i Sandane da presten skjærtorsdag formiddag ønsket velkommen, første salme ble sunget og bibel-lesningen startet med skapelsesberetningen i 1. Mosebok. Siden har man fortsatt å lese Bibelen uten stopp både dag og natt. I natt skal man ha unnagjort Jobs bok, og ut på formiddagen påskeaften tar man fatt på Salmenes Bok.— Selv om det hele kan virke sprøtt, er det forunderlig å se hvordan dette har skapt høytid over hele bygden. Folk fra alle lag i bygden har meldt seg som bibellesere enten de er faste kirkegjengere eller ei. Mange stikker også innom kirken til alle døgnets tider. Noen forteller at de har hentet frem Bibelen for første gang på mange år. Så vi kan trygt si at Bibelen står i sentrum i Sandane denne påsken, sier Gundersen.Selv har han ikke fått forberedt prekenen sin ennå. Men når siste kapittel i Johannes Åpenbaring er unnagjort 2. påskedag, går han på prekestolen. Deretter er det, salme, nattverd og velsignelsen før verdensrekorden endelig er sikret.

HELE BIBELEN: Maratonopplesningen i Sandane kommer trolig i Guinness Rekordbok som verdens lengste gudstjeneste. (Foto: Oddleiv Apneseth)