• Vi må finne en bedre regulering for kjøring til Fløyen enn dagens forbudsskilt. Å plassere en bom ved Skansemyren Idrettsplass er blant tiltakene som må vurderes.

Det sier parksjef Sissel Lerum i Grønn avdeling i forbindelse med den stadig mer omfattende bilkjøringen på turveien mellom Skansemyren og Rundemanen.

Etter at et kategorisk forbudsskilt ble byttet ut med et mer «fleksibelt» skilt for et par år siden, er det blitt registrert stadig mer trafikk fra Skansemyren mot Fløyen.

Dagens forbudsskilt gjelder nemlig ikke for «varelevering og nødvendig kjøring for drift av eiendommene». Noe som har ført til mer biltrafikk oppover Kamveien, ettersom man nå slipper å innhente politiets tillatelse.

Med skader på vei og murer, og irritasjon blant turgåere, som resultat.

Finne bedre løsning

Nå har parksjef Sissel Lerum kalt inn aktuelle parter til et møte om saken. Med det formål å finne frem til en mer akseptabel løsning enn dagens.

Blant de innkalte til neste ukes møte er kommunens tekniske tjenester, politiet, Bergens Skog— og Træplantningsselskap og Bergen Turlag. – Problemet med kjøring på Fløyen er kjent og det er i påvente av at fjellforvalter skulle bli ansatt og Byfjellsrådet komme i aktivitet, at dette møtet ikke er kommet i stand før nå, sier parksjefen.

Til Byrådet

Samtidig har Arbeiderpartiets Eilert Jan Lohne reagert på opplysningene om økende kjøring til Fløyen, og på et møte i komité for helse og sosial, service, utvikling og teknisk miljø onsdag, spurte han hva Byrådet kan tenke seg å gjøre med at det ikke lenger er nødvendig med polititillatelse for å kjøre inn i turområdet på Fløyen.

Lohne anmodet også om at Byrådet må vurdere muligheten for å få til en ordning med skriftlig polititillatelse ved bilkjøring på Fløyfjellet.

— Jeg ser at politiet sier at man ikke har anledning til å utstede generelle kjøretillatelser på annen måte enn ved underskilting. I så fall bør politiet i dette tilfellet prøve å skaffe seg en dispensasjon fra den bestemmelsen, sier Lohne.

Vil ikke ha fritt-frem

Han synes det er ille hvis det er i ferd med å bli fritt-frem for ukontrollert bilkjøring til Fløyen.

— Mitt poeng er at det må komme en eller annen form for kontroll. En bom vil kanskje være det beste, men da har man straks et annet praktisk problem, for eksempel i forhold til nøkler.

SLITASJE: Veien opp til Fløyen blir stadig mer belastet av biltrafikk. Nå vurderer både faginstanser og politikere om det skal settes en bom ved Skansemyren Idrettsplass.
FOTO: STEINER DØSVIK