Bergens Tidende kan den 07.02. avsløre at arbeidere som jobber på Mongstad-anlegget for Statoil av sine arbeidsgivere blir avlønnet med 65 kroner timen, samt en arbeidstid som ligger langt på utsiden av det som er tillat.

Tidligere er det avslørt at Telenor, gjennom underleverandører, benytter litauiske arbeidere, som jobber 12 timers dager med en dagslønn på 300 kr.

I NRK har vi sett utenlandske bygningsarbeidere som løper til skogs når Arbeidstilsynet og politiet kommer for å sjekke opp forholdene de jobber under.

I tillegg så sendes oppdrag for industrien ut av landet på vilkår som vi ikke kan konkurrere med. Seneste oppdrag her er «Snøhvit», som Statoil ga til det spanske verftet Dragados.

Resultatet av det som nå skjer er at arbeidsledigheten i Norge øker raskt, og regjeringen sitter helt stille og ser på. Økningen i arbeidsledigheten kommer til å ramme mange næringer svært hardt, da viktig kompetanse forsvinner fra bransjer og rekrutteringen stopper helt opp. Slike virkninger er uopprettelige.

Fra fagbevegelsens side har vi ingen tro på skrivebordsteoretikeren Victor Normans evne til å skape forhold som øker sysselsettingen i Norge. Vi krever at Stortinget tar et grep om denne situasjonen, og setter regjeringen under administrasjon. Vi kan ikke lenger la dette bli gjenstand for vanlig politisk uenighet partiene imellom. Til det er konsekvensene for alvorlige.

JAN HENRIK LARSEN, DISTRIKTSSEKRETÆR