Handelssentrumet blir begrenset til strøket rundt Torgallmenningen og Bergen Storsenter, mens andre sentrumsstrøk går over til kafeer.

I en av våre mer kjente bøker står det et sted: «Vind sår de, og storm skal de høste». Under mine førti år i Bergen har jeg hele tiden hørt om bygging av parkeringshus under Festplassen, og i alle fall halvparten av tiden også om et fjell på Nordnes. Det siste skal visstnok nå bli til virkelighet, men det spørs om kua er død i mellomtiden. Utbyggingen av Bergen Storsenter med sine busslinjer og stort parkeringshus har vel også revet vekk mye av grunnlaget for Festplassen, selv om en utbygging her med tunnelforgreininger til de store handelshusene like ved nok kan ha noe for seg. Det vil da knytte seg naturlig til bybanen, dersom den blir til virkelighet.

I stedet for å tenke kreativt i sentrum, hyler man nå igjen om at det må bli parkeringsavgifter i bydelssentrene. En slik avgift vil sannsynligvis redusere både tiden de handlende tilbringer i senteret og innkjøpene som gjøres, men dette vil neppe komme sentrum til gode. I mange tyske byer har butikkene i sentrum et system som går ut på at dersom man handler for et visst beløp, så betaler de parkeringsavgiften for kunden opp til en naturlig grense. Siden de også ofte er eiere eller medeiere i de nærliggende parkeringshus, så koster dette dem lite. Men selv uten et slikt eierforhold vil dette koste butikken lite i forhold til den økte handel. Utvider man så forsøksvis de bompengefrie periodene for å kjøre inn i byen, for eksempel etter kl. 16.00 et par ganger i uken, og øker bompengene i rushtidene i stedet, vil man fort se om dette har noen virkning. Det skulle være lett å gjennomføre.

Olav Bjugan,Morvik