Hva dette betyr er unødvendig å presisere nærmere. Så opplever vi — i år som tidligere år - at badet innfører andre åpningstider om sommeren. Til en viss grad får man akseptere dette, men bare til en viss grad. Badet begynner å innføre sommertid allerede i midten av mai , og den varer til langt utover høsten. Dette har jo ingenting med sommertid å gjøre, det blir jo nesten et halvt år med innskrenket åpningstid! Vi fikk en liten lapp med de nye tidene på, så det ikke skulle gå helt i surr. Kunne vi nå bare stolt på at slik skulle det iallfall være de kommende månedene. Men nei.

Etter en ukes ferie kom jeg tilbake i går og fant døren stengt. Nå var det nye tider igjen, og det vil si ytterligere innskren k ning i åpningstidene! En slik lapp på døren når man allerede har tatt seg ned til sentrum er jo ingen god måte å informere på.

Vel - det ser ut som om myndighetene gir blaffen i Sentralbadet, og oss brukere. Og hva med turister som besøker «kulturbyen»? Skal de også være avskåret fra å besøke svømmehallen? Når jeg befinner meg andre steder besøker jeg alltid svømmehallene, det tror jeg turistene som kommer hit også ville gjort, om de bare fant døren åpen.

Sentralbadet ligger der - ypperlig flott, sentralt, populært for små og store. En oase i byen vår, og dette tilbudet våger man å frata oss brukere store deler av dagen!

Noe svar fra angjeldende myndigheter ønskes ikke, dersom det da ikke skulle inneholde en beklagelse over at man har gjort en kjempetabbe, og på nytt kommer til å innføre publikumsvennlige åpningstider!

Det er jo alltid lov å håpe. Undere kan skje!

Av Elna Matland