Helst fådelte skoler i utkantene. Små skoler er dyre i drift, og skoler med rundt 200 elever er det mest økonomiske sier ekspertene. Eller rettere sagt: økonomene, det er de som bestemmer i Norge i dag. Men det er vel ikke på barna vi skal spare penger!

Sats på barna, sats på utdanning, det er der vi må sette inn ressursene. Skoler skal ikke være salderingsposter i et stramt kommunebudsjett. Alle barn bør få gå på en skole i sitt nærmiljø, helst i gangavstand. En slik skole er et samlingspunkt, der aktiviteter skal skje. Skolen har en viktig funksjon i et samfunn, den er selve grunnlaget for levende lokalmiljø.

Ta vare på din nærskole. Det skal ikke være slik at foreldre skal flytte barn rundt alt etter hvilken skole som har de beste resultatene ved siste karakterstatistikk. Barn trenger tilhørighet; det er faktisk noe av det barn i dag mangler. Tilhørighet kan nærskolen gi. Å opprettholde klassene som sosiale enheter gir også tilhørighet. Skole er ikke noe som vi kan «shoppe» her og der alt etter hvilken økonomi vi har. Alle; foreldre, lærere og politikere må arbeide for at skolen skal bli en god plass å være og en god plass å lære. For det er å lære som er viktig, det er det vi har skolen til.

La oss beholde den 10-årige skolen. Barna trenger leken de første årene. Still større krav etter hvert og gi dem arbeidsro og tilhørighet til å bli trygge. Da blir læringen størst. Gi lærerne arbeidsforhold som gir dem mulighet til å arbeide med barna og undervisningen. La ikke arbeidstiden deres bli brukt til skjemaføring og statistikk med resultat.

Sats på skolen, barna og fremtiden!

KJERSTI TOPPE, SENTERPARTIETS 1. KANDIDAT VED KOMMUNEVALGET ANNBJØRG HJELLESTAD, LEDER BERGEN SENTERPARTI