Forestillingen om en idyllisert nasjonalstat og illusjonen om sjølråderetten preger motstanden mot grenseoverskridende samarbeid i Europa. Sp gir riktignok inntrykk av en viss realisme i forhold til Europas utfordringer. Partiet erkjenner av det finnes grenseoverskridende problemer som krever felles løsninger, og vil at Norge skal være en aktiv deltaker i internasjonalt samarbeid. Så er det slutt. Samarbeid vil partiet ha, men har ikke ett realistisk alternativ til EU! Sps visjon er et all-europeisk samarbeid som sikrer demokrati, miljø osv. Partiet har ikke fått med seg at Europa har endret seg enormt i løpet av drøye 30 år, og at visjonen er i ferd med å bli en realitet. EU er snart et all-Europa. En av de viktigste prosessene i dagens Europa, er forslaget fra Konventet til ny grunnlov — en bred og åpen offentlig debatt om hva EU er og bør være. Målet er bl.a. å styrke de demokratiske prosessene og å gjøre EU handlekraftig etter utvidelsen. Sps holdning er forutsigbar. Forslaget til grunnlov fremstilles som ikke annet enn en pest og en plage, og partiet klarer ikke å uttale ordet Konvent uten samtidig å si «Europas Forente Stater». Sps holdning til Europa er forstemmende. Oppløftende er det da at Sps søsterparti i Sverige, Centern, ser annerledes på verden.

Når Sp drømmer om en fremtid uten EU og er mot utvidelsen, vil Centern ha alle europeiske land som medlemmer og fremskynde utvidelsen.

Når Sp avviser all bruk av overnasjonalitet, ønsker Centern mer makt til EU på visse områder - og at føderalisme skal inntas i grunnloven.

Når Sp mener Konventets forslag til grunnlov betyr mindre åpenhet og mindre demokrati, støtter Centern forslaget nettopp fordi det betyr mer åpenhet og mer demokrati.

Når Sp oppfatter mer makt til folkevalgte (Europaparlamentet) som en trussel mot demokratiet, vil Centern ha mer makt til Europaparlamentet for å styrke demokratiet.

Hvis målet er bedre miljøpolitikk og mer demokrati, er bindende internasjonale strukturer veien. Bare EU har en politisk struktur som kan regulere globaliseringen. Globalisering uten politisk regulering, betyr at globale markedskrefter får råde fritt. Globalisering uten politisk styring er det egentlige «elitens prosjekt», som deler av nei-siden (og Sp) hevder de kjemper imot. Dette skjønner i det minste Centern!

Av Petter Wold styremedlem i Europabevegelsen