Vi har hatt Norges forhold til EU og EØS som en av våre hovedsaker både i valget i 1997, i 1999 og i 2001.

Det virker da merkelig når lederen i Unge Venstre i BT hevder at Senterpartiet er feige i EU-saken. Vi står fast på det vi hevdet i 1994. Utviklingen siden da har etter min mening bekreftet at Ja-sidens argumenter var gale og at vårt standpunkt fortsatt har mange gode grunner for seg.

Tjelmeland trekker frem krisen i Irak som en grunn for å gå inn i EU. For meg virker dette i beste fall rart. Det er jo ikke EU som har protestert mot krigen, men Frankrike og Tyskland. Den norske regjeringen, som Venstre er en del av, har jo full frihet til å støtte motstanden mot krigen. At dette ikke blir gjort er mer beklagelig enn det er et argument for norsk medlemskap i EU. Vårt nei til EU, er et ja til muligheten å føre en selvstendig utenrikspolitikk.

Senterpartiet vil fortsatt fremstå som det tydeligste partiet i kampen mot norsk EU-medlemskap og vi håper selvfølgelig at Venstre vil støtte oss i kampen mot EU.

GEIR POLLESTAD,

FYLKESLEDER I HORDALAND SENTERUNGDOM