– Jeg kan ikke si når, men vi tar med takk imot bevilgningen fra staten til en pasientbro til utlandet, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

Tilbudet er mest aktuelt for enkle tilfeller, som private klinikker normalt tar imot. Det kan være enkelte ortopediske pasienter og øyepasienter.

Ifølge Sosial— og helsedepartementet kan også pasienter med sjeldne lidelser reise utenlands. Dette gjelder lidelser der pasientgrunnlaget i Norge er for lite til at behandlingen holder høy nok kvalitet innenlands.

Buskerud sender de første pasientene allerede mandag. Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark har også meldt sin interesse for pasientbroen. Men departementet har ikke fått noe brev fra Hordaland, sier informasjonssjef Kjell Solem til BT.

– Vi kunne alltids ha meldt vår interesse; det er gjort på et øyeblikk. Men jobben består i å klargjøre pasientene. Vi savner klarere kriterier fra departementet, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

– Har dere etterlyst dem?

– Nei, vi regner med at de er underveis. Både sykehusene og fylkeskommunen jobber likevel med saken slik at alt er klart når de første pasientene reiser ut, sier fylkesrådmannen.

De som sendes til utlandet får dekket kostnader til behandling, transport, eventuelt ledsager, erstatningskrav ved feilbehandling og smitteberedskap i Norge.