— Målsetningen er å gi narkomane en meningsfull tilværelse. Det er ikke nok bare å skrive ut medisiner, sier Åserud.

Nå ber han næringslivet og kommunen om økonomisk støtte for å realisere prosjektet. Brukerne står allerede i kø.

Fra parken til farmen

Dette er en historie om en lege og hans voldsomme engasjement for sine pasienter.

— Jeg har nå 20 rusmisbrukere på min pasientliste. Det er flotte mennesker som kjemper for å komme tilbake til samfunnet. Alle ønsker et rusfritt liv, men får ikke den hjelpen de trenger, sier Erling Åserud.

Han mener problemet er at samfunnet i dag kun tilbyr medikamentell behandling. Misbrukerne får metadon eller subutex, preparater som reduserer abstinensene og suget, men har ikke noe fornuftig å fylle tiden med.

— Dagens ordning er helt absurd. Rusmisbrukerne får sin medisin, men har ikke andre tilbud. De tilbringer all sin tid i det miljøet de så inderlig ønsker å bryte med. Det er ikke rart de sprekker når de vandrer rundt i fristelsene dagen lang.

Nå vil Åserud forsøke noe helt nytt. I et falleferdig gårdsbruk på Bontveit skal rusmisbrukere få arbeidstrening og en ny start på livet.

Tømmer og ørret

— Det er en bekjent som har lånt meg gårdsbruket. Egentlig skulle det rives, men han syntes idéen var så god at han lar oss få låne huset, sier Åserud.

Han håper at en liten gruppe rusmisbrukere skal være på plass allerede til sommeren. Kravet til de utvalgte er at de er godkjent for såkalt medikamentassistert legebehandling. Etter å ha mottatt sin daglige dose subutex eller metadon blir gruppen hentet med minibuss og kjørt ut på bondelandet. Ved arbeidsdagens slutt blir de transportert tilbake til sentrum.

— Første oppgave blir å rehabilitere bruket. På lang sikt vil vi satse på tømmerhogst, fiske og produksjon av varer for salg.

Etter en periode på gårdsbruket håper Åserud at brukerne vil være klare for arbeidslivet.

— Svært mange rusmisbrukere har utdannelse og erfaring fra yrkeslivet. Likevel er mange av dem ikke i stand til å takle kravene ute i samfunnet. Her kan vi gi dem et nødvendig grunnlag for å gå ut i en vanlig jobb. Et slikt tilbud eksisterer ikke i dag.

Ber Stoltenberg om hjelp

Sammen med sine partnere, Roar Carlsen og Arve Langevandsbråten, forsøker nå Åserud å skaffe midler til prosjektet. De søker om støtte både fra stat og kommune, men går også mer utradisjonelt til verks.

— Vi har rettet en rekke forespørsler til næringslivet, og håper de kan bidra med penger eller varer. For oss er det viktig å vise den samfunnsøkonomiske gevinsten med prosjektet. Her kan pasientene bruke tiden sin til noe nyttig. For mange er alternativet rusmisbruk og kriminalitet.

Åserud har også bedt tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg om hjelp. Han stod i fjor frem og fortalte åpent om datterens narkotikamisbruk.

— Stoltenberg var svært positivt innstilt. Vi håper han kan hjelpe oss i kampen om statlige midler, sier Åserud.

IDEALISTEN: Erling Åserud er lege og idealist. Han var lei av at pasientene hans tilbrakte dagene i Nygårdsparken. Nå har han skaffet dem egen bondegård.
FOTO: MARITA AAREKOL