Beløpet på 100 millioner omfatter både egenandeler og refusjoner fra Trygdeetaten.

Nå tas ny teknologi i bruk for at vi skal skjerpe oss. Haukeland universitetssykehus regner med å oppnå en årlig gevinst på seks millioner kroner når alle polikliniske avdelinger i løpet av året tar i bruk ny teknologi. Målet er å redusere frafallet fra fem til tre prosent, skriver Aftenposten.

— Ved hjelp av SMS, e-post og interaktiv telefon skal pasientene få påminnelse om timen. Og med få tastetrykk skal de kunne bekrefte eller eventuelt avbestille timen, som ofte er avtalt flere måneder i forveien, forklarer Hansen.

Ifølge prosjektleder Olav Madland i rådgivningsfirmaet eScienza, som har bidratt til å utvikle purringsverktøyet som nå benyttes ved sykehuset i Bergen, viser undersøkelser at opp mot 15 prosent av pasientene uteblir fra avtalte timer.

— Blant dem som ikke møter til avtalt tid, oppgir 30 prosent at de glemmer timen, mens 15 prosent ikke har fått innkalling i posten eller fått den for sent, sier Madland.

OOPS! Har du glemt legesjekken du skulle på?
Arkivfoto