Dette toppet seg da imamer marsjerte rundt i Oslos gater og forlangte i fullt alvor en unnskyldning fra statsministeren og norske medier for at de har vært kritisk til det disse mener.

Undertegnedes mening er helt klar: Det er ingen grunn til å gi dem noen som helst unnskyldning! Disse menneskene er maktpersoner. I lukkede rom forsvarer de kjønnslemlestelse, tvunget ekteskap, og raker ned på norske tradisjoner og verdier. I deres øyne er norske kvinner horer og totalt uten moralske holdninger!

Spørsmålet det norske folk må stille seg er følgende: Dersom disse imamene synes det er så forferdelig her i landet, hvorfor drar de ikke tilbake? Min oppfordring til norske myndigheter er at imamer med slike holdninger som beskrevet ovenfor ikke må få innvilget norsk statsborgerskap. Samtidig må myndighetene så raskt som mulig sende disse imamene ut av Kongeriket til et land som er langt mer i samsvar med deres tradisjon og verdier!

Av Jan-Ove Fromreide

Kommunestyremedlem I Askøy