Å påpeke at Frp en uke etter valget løper fra sine valgløfter hadde nok Frp-kommunalråden ønsket var et bomskudd fra Pensjonistpartiet, jeg tror nok velgerne selv ser hva realiteten egentlig er. Kommunalråden innrømmer direkte at avgiften er ok, bare den ikke blir økt.

For et parti som profilerer seg på skatte— og avgiftslette måtte dette være en glimrende anledning til iallfall å foreslå avgiften redusert, når de ikke ville støtte å fjerne den. Men her viser Janus-ansiktet seg, én ting er det vi forteller velgerne, noe annet er det vi gjør i praksis!

Frp er opptatt av selvkostprinsippet, sier kommunalråden. Da er det antakelig ok for Frp med all verdens avgifter da, bare kommunen er i stand til å definere nok oppgaver inn i grunnlaget slik at avgiften ikke går med overskudd.

Tror virkelig Frp at det for avgiftsbetaleren svir mindre hvis kommunen søler vekk hele eller store deler av avgiften i unødig administrasjon? I Pensjonistpartiets sekundære forslag lå det også inne avgiftsfritak ved behandlingstid over 6 mnd. I tillegg foreslo Pensjonistpartiet at avslåtte søknader skulle fritas for avgift, dette fikk heller ikke støtte fra Frp. De gode forslag kommunalråden nevner i budsjettsammenheng har for størstepartens del alltid vært til stede i Pensjonistpartiets budsjetter.

Pensjonistpartiets budsjettforslag vil de av byens befolkning som ønsker det få god anledning til å studere når det blir fremlagt. I motsetning til Frp salderer Pensjonistpartiet sitt budsjett innenfor de rammer som er tilgjengelig og ikke med salg av arvesølvet (nå BKK) som Frp pleier å gjøre, og som sannsynligvis vil gi forbrukerne enda dyrere strøm.

Kommunalråden gjør et nummer av at Pensjonistpartiet var med på å styre byen i to år uten å stemme for skatte- og avgiftslette. Dette er helt riktig, men Pensjonistpartiet gikk ikke til valg i 1995 med løfter om skatte- og avgiftslette. Partiet gikk til valg med hovedkrav om økt sykehjemsutbygging, og når resten av koalisjonen sviktet de avtaler som var inngått trakk Pensjonistpartiet seg fra samarbeidet.

Dette medførte som kjent at Fylkesmannen ulovlig måtte godkjenne to budsjett i Bergen.

Selv om Pensjonistpartiet ikke som Frp er et parti med hovedmål å senke skatter og avgifter, men heller i første omgang vil ha en omprioritering av samfunnets ressurser i mer sosial retning, så stemmer altså Pensjonistpartiet i motsetning til Frp mot en del avgifter for å vise den styrende koalisjon i Bergen at den bør se på og helst avvikle disse avgiftene.

Av Frank W. Hansen, bystyrerep. Pensjonistpartiet