Jeg kan berolige Kari Hop Skiftesvik med at sitatet jeg er tillagt, er tatt helt ut av sin sammenheng. Selvsagt skal både Bryggen og Edvard Grieg være helt sentrale når vi også i fremtiden skal markedsføre Bergen i utlandet!

Det som jeg imidlertid i flere sammenhenger utenlands har merket meg, er at også andre kulturuttrykk setter Bergen på kartet. I flere utenlandske medier har for eksempel artistene i den såkalte Bergensbølgen innenfor musikk fått stor oppmerksomhet. Det er derfor all grunn til å tro at i en del utenlandske miljøer vil Bergen først og fremst forbindes med Kings of Convenience, Sondre Lerche og Røyksopp (selv om jeg selvsagt her må skynde meg å si at sistnevnte selvsagt har sin opprinnelse i Tromsø). Og det er derfor all grunn til å spørre seg om ikke Bergen skal tenke nytt når det gjelder markedsføring mot ungdomssegmenter i utlandet.

Men for all del; Bergen står på UNESCOs World Heritage List på grunn av Bryggen, som blir enda mer attraktiv når den blir bilfri om få år. Edvard Grieg er landets mest kjent komponist gjennom tidene, og derfor satses det på Troldhaugen. Selvsagt skal Bryggen og Grieg også i fremtiden selge Bergen!

Anne-Grete Strøm-Erichsen Byrådsleder i Bergen