Av Arne Jakobsen (Ap),

nåværende fylkestingsrepresentant

Det tilsvar Torill Selsvold Nyborg serverer i BT 23.09. er langt fra avklarende. Heller tvert om — det understreker nok en gang at det er den påtroppende fylkesordfører som er uklar både i tale og tanke. Hennes innlegg fremstår nemlig som det skulle være en skolejente som blir tatt i «fusk». Det blir en lang rekke bortforklaringer - nærmest det som kan kalles et surr av argumenter.

Hun omgår å fortelle om de forpliktende avtaler hun hadde inngått med de to andre sentrumspartiene, Sp og Venstre. Hun snakker i stedet for om det «sjenerøse» tilbudet som kom fra Frp og H - hun snakker om en «vanskelig avklaring av saker som kan skape problem for oss.»

Men særlig vanskelig kan ikke denne avklaringen ha vært. Kun et par timer etter hun forlot sine samtalepartnere Ap, Sp og Venstre, er hun og KrF rede til å ta imot det «sjenerøse» tilbudet om å bli fylkesordfører i en konstellasjon hvor Høyre, men ikke minst Frp, kommer til å legge de politiske føringene i fylkespolitikken.

Den som har merket seg Torill Selsvold Nyborgs mange angrep i skrift og tale mot Frp, må ha vanskelig for å forstå hennes utsagn om; «at store stridssaker mellom Frp og KrF er ikkje aktuelle i fylkeskommunen». Er ikke dette nettopp en bekreftelse på at vi nå vil få se et mer høyrevridd KrF i fylkespolitikken? Hennes tidligere venner i sentrum er satt på porten. Et spørsmål som i den forbindelse kunne være greit å få avklart er: Kan denne våpenhvilen mellom KrF og Frp bety at KrF òg vakler i sitt standpunkt om fylkeskommunens aktive rolle i Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø? Frp har jo i alle sammenhenger, sentralt, regionalt og lokalt, vist sin sterke motstand til de kreative løsninger som er nedfelt i Bergensprogrammet.