En miljøkriminalitet. De kvitter seg med bosset sitt på en enkel måte, og havstrømmene tar seg av transporten.

Bruk av havet som bosspann for radioaktivt avfall vedrører mange land. Burde ikke EU sin miljøvernminister involvere seg?

Det heter at den britiske regjeringen om kort tid skal komme med en beslutning som kan føre til utslippsstans. Vi kan jo gjette hva den beslutningen blir. Men en deltar gjerne i neste internasjonale miljøkonferanse, velvillig og engasjert, miljøvern er da svært viktig!

Forhåpentligvis blir Sellafield-utslippene en sak for havrettsdomstolen.

ÅSTA REKVE